СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ    

Сигнали срещу корумпирани служители може да подадете по:

  • Електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни формуляр.

  • Телефон - чрез информационния център на НАП на телефон 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е обаждането да не е анонимно.

  • Пощата - информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите може да изпращате на адрес: 1000 София, бул."Дондуков" 52

         Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

НАП гарантира пълна анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

 
     (c) 2007, All Rights Reserved! NAP