Национална агенция за приходите

   НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Подаване на данни от агент-платци - Дял ІІ, гл.16, р.VІ от ДОПК за изплатени доходи от спестявания
през 2015 година

Версия 07.02.2016г.

За достъп до системата е необходимо:

1. Да подадете заявление за използване на електронните услуги на НАП, публикувано на Интернет-страницата на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/

2. Да имате инсталиран на вашия компютър Adobe Reader.

3. Да се идентифицирате с електронен подпис.


Вход

Изход