Бърз преглед на документ

Кеширан документ
                   Във връзка с постъпило запитване вх.№ ..15.02.2016г. в Дирекция ОДОП ….., относно данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на интернет сайт, Ви уведомяваме за следното: Описана в запитването фактическа обстановка : Създали сте сайт за публикуване на реклами, като сте сключили договор с GOOGLE ADSENSE IRLANDIYA и сте дали разрешение да се публикуват реклами и друго съдържание, както и полета за търсене и резултата от това търсене. Съгласно общите условия на този договор, ще получавате заплащане в зависимост от броя на кликванията върху рекламите, показани във Вашия сайт, броя валидни импресии на реклами, показани във вашия сайт или други валидни събития, извършени във връзка с показването на реклами. Посочвате, че през 2015г. имате такива плащания. Искате да подадете ГДД и да платите данък върху получения доход. Поставен е следният въпрос: Какъв е вида на дохода, който сте получили, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в годишна данъчна декларация? След разглеждане на поставеното запитване и приложените общи разпоредби на договора, както и копие на извлечения от получени плащания и като се съобрази действащата нормативна уредба изразявам следното становище: Вие сте регистриран като земеделски производител и отделно като физическото лице сте създали интернет страница (сайт, блог и т.н.), като съответно извършвате определени разходи по поддържането й. Създаденият сайт не е свързан с дейността по земеделската продукция, а изцяло съдържанието му е предназначено за публикуване на реклами и търсене на такива и гледане на същите. Създаването на интернет сайт с цел, чрез същия да се реализират доходи, поддържането на такъв и поемането на разходите за това може да се определи като дейност по занятие с цел да се реализира печалба. Търговец е всяко лице, което по занятие извършва някоя от дейностите изрично изброени в чл.1 от Търговския закон. Съгласно ал.2 на тази разпоредба,...
Гост