Бърз преглед на документ

Кеширан документ
на данъчен кредит за стоките или услугите, свързани с експлоатацията на този автомобил също няма да е налице, на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, т.к. в случая не е осъществен транспорт, по смисъла на т.7 на чл.70, ал.3 от с.з.              
Гост