Анкета за нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП


Уважаеми клиенти,
 
Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията.
 
Ние сме убедени, че ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията и вярваме, че Вие можете да допринесете за това, като попълните нашата анкета. Вашите отговори ще ни помогнат да повишим усилията си за предотвратяване на корупционни практики и непрофесионално поведение на служителите на Aгенцията, както и Вашата удовлетвореност от работата на НАП.
 
Моля, отбелязвайте само по един от посочените предложения за отговор.

Благорарим Ви за отделеното време!
Въпросникът съдържа 23 въпроса.
НАП © 2006 - 2012, Всички права запазени.